Nạp tiền Liện hệ FB Admin 0931.386.268
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Nick LMHT Liên hệ FB Admin
  • 1 Son Truong
  • 2 Lê Nguyễn Hoàng Tín
  • 3 Củn Bé
  • 4 Tèo Nusu
  • 5 Nguyen Ngo

Lượt quay được tính bằng Lượt quay được tặng và số tiền trong tài khoản của bạn : Lượt quay + Số Dư / 10000


Bạn nào trúng giải thì liên hệ Admin để được trao thưởng

Bạn Có 0 Lượt Quay

Lịch sử quay

Người trúng Nội dung
Hiếu Sincek Thẻ Cào 10k
Khai Pham 1 thẻ luyện tập
Khai Pham 1 thẻ luyện tập
Trần Văn Tuyên + 10.000 VNĐ
Nguyễn Thu Hường Thẻ Cào 10k
Nguyễn Thu Hường 1 thẻ luyện tập
Nguyễn Huy + 50.000 VNĐ
Ma Ma Đây 3 Xích linh chi
Tùng Teng + 30.000 VNĐ
Song Le Thẻ Cào 10k
Thìn Đẹp + 10.000 VNĐ
Mai Thanh Ngọc Thẻ Cào 10k
Hiếu Nhím 1 Xích linh chi
Quang Demon ZX + 100.000 VNĐ
Ho QuocViet 1 Xích linh chi
Phi Tran + 10.000 VNĐ
Nờ Đờ Tờ Thẻ Cào 10k
Manh Nguyen + 30.000 VNĐ
Tran Công Tử + 30.000 VNĐ
Văn Huỳnh 3 Xích linh chi
Sống Dai Huyền Thoại + 50.000 VNĐ
Hoàng Tân + 50.000 VNĐ
Martin Colorado + 100.000 VNĐ
Trần Thanh Phước + 100.000 VNĐ
Hoàng Dũng DZ Thẻ Cào 10k
Cu Đạt + 50.000 VNĐ
Duy Mar 1 Xích linh chi
Gonna Kaizz Acc LOL
Phạm Mạnh + 10.000 VNĐ
Nguyễn Thanh Cương Acc LOL
Nguyễn Thanh Cương +100 RP
Nguyễn Thanh Cương Acc LOL
Nguyễn Thanh Cương + 10.000 VNĐ
Nguyễn Thanh Cương + 10.000 VNĐ
Nguyễn Thanh Cương + 100.000 VNĐ
Nguyễn Thanh Cương + 100.000 VNĐ
Nguyễn Thanh Cương + 100.000 VNĐ
Cá Bống Kho Thẻ Cào 10k
Cu Đạt + 100.000 VNĐ
Kim Đình Hiếu + 10.000 VNĐ
Phạm Quân Acc LOL
Chắc Sợ + 100.000 VNĐ
Quang Tran + 30.000 VNĐ
Trần Đại Phúc Acc LOL
Hoàng Lý +100 RP
Yauo Best + 50.000 VNĐ
Tu Pham Acc LOL
Nguyen Anh Đức + 10.000 VNĐ
Phong Lang Acc LOL
Thương Trương + 50.000 VNĐ
Thương Trương + 30.000 VNĐ
Đăng Khoa Acc LOL
Phạm Tiến Nam + 10.000 VNĐ
Minh Đô Acc LOL
Tăc Lâm + 10.000 VNĐ
Tăc Lâm Thẻ Cào 10k
Khong So Cho + 10.000 VNĐ
Trung Hiếu Acc LOL
Vũ Gia Huy + 50.000 VNĐ
Mạnh Hà + 100.000 VNĐ
Mạnh Hà Acc LOL
Mạnh Hà + 100.000 VNĐ
Ngô Gia Phát + 10.000 VNĐ
Nguyen Thiên + 100.000 VNĐ
Nguyen Thiên Thẻ Cào 10k
Messennger Ţhư Acc LOL
Nguyễn Duy Thẻ Cào 10k
Nguyễn Phúc Tuấn + 50.000 VNĐ
Minh Linh Tinh +100 RP
Phong Lê + 50.000 VNĐ
Thiên Ân + 10.000 VNĐ
Ko Noi Đâu Acc LOL
Ko Noi Đâu + 100.000 VNĐ
Trong Tin Huynh Nguyen Acc LOL
Thanh Quang Acc LOL
Thanh Quang + 100.000 VNĐ
Thanh Quang + 30.000 VNĐ
Thanh Quang + 50.000 VNĐ
Nguyenmanh Tu +100 RP
Nguyenmanh Tu Acc LOL
Nguyenmanh Tu + 100.000 VNĐ
Minh Nguyễn + 100.000 VNĐ
Trịnh Hữu Toàn + 30.000 VNĐ
Huy Trần + 100.000 VNĐ
Bao Minh Nguyen Acc LOL
Dat Luu Thẻ Cào 10k
Ngô Hòa Thẻ Cào 10k
Ngô Hòa + 100.000 VNĐ
Pham Đạt + 50.000 VNĐ
Trần Thanh Anh + 50.000 VNĐ
Dat Huy Nguyen + 10.000 VNĐ
Hoàng Hồng Quang Thẻ Cào 10k
Nam + 50.000 VNĐ
Noo Phúc Thịnh Thẻ Cào 10k
Hoàng Hồ Thẻ Cào 10k
Nguyen Anh Đức + 50.000 VNĐ
Cường Chí Phạm Acc LOL
Hoàng Canh + 50.000 VNĐ